Scouts en Gidsen Lievegem
Lidgeld en tegemoetkomingen

Lidgeld en tegemoetkomingen

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 60 euro voor een volledig werkingsjaar. Vanaf een derde kind betaal je 55 euro per kind. Met dit lidgeld zorgen we voor een verzekering en een wekelijks vieruurtje.  Het rekeningnummer is BE39 7390 1800 5019.

Scouting op maat

We willen ieder kind de kans geven om lid te worden van onze scouts. Geld mag daarbij geen rol spelen. Voor wie het financieel wat moeilijker is, bestaat Scouting op maat. Hierbij kan je een verminderde prijs krijgen voor je lidgeld, bij de Hopper winkel van Scouts en Gidsen Vlaanderen 50% op het uniform en een verminderde prijs voor activiteiten, weekends- en kampgeld.

Een volledige oplijsting van de tegemoetkomingen van Scouts en Gidsen Vlaanderen, kan je hier terugvinden.

Scouting op maat kan je aanvragen bij de leiding zelf of voor mailen naar groepsleiding@scoutsengidsenlievegem.be. We verzekeren jullie dat dit alles in het volste vertrouwen zal gebeuren.

Andere tegemoetkomingen

Naast de scouts kan je ook bij sommige ziekenfondsen en het OCMW tegemoetkomingen krijgen. Verschillende gemeentes en steden hebben ook een Uitpassysteem. Vraag er zeker naar bij de jeugd-/vrijetijddienst van je gemeente.

Om het administratieve werk voor ons te beperken, vragen wij wel om deze formulieren zelf zo volledig mogelijk in te vullen. Je kan deze papieren bezorgen aan de takverantwoordelijke.

Voor kinderen jonger dan 14 jaar kan je als ouder ook beroep doen op een fiscale aftrekbaarheid en de kosten voor ‘deelname aan jeugdwerkactiviteiten’ op je belastingbrief van het volgende jaar inbrengen. Meer info kan je hier vinden.