Scouts en Gidsen Lievegem
Drank & Drugs beleid

Drank & Drugs beleid

Als scouts vinden wij het belangrijk om afspraken te hebben in verband met alles gerelateerd aan drank en drugs. Het drank en drugs beleid wordt jaarlijks goedgekeurd door 2/3 van de leiding. Na goedkeuring dient alle leiding zich een jaar te houden aan de gemaakte afspraken. Indien er een wijziging moet doorgevoerd worden, moet hiervoor 2/3 van de leiding akkoord zijn met de wijziging. Deze regels gelden ook voor de fourage ploegen en personen die komen assisteren of deelnemen aan bepaalde activiteiten. Hieronder wordt een korte samenvatting van dit beleid weergegeven.

Drugs worden nooit gebruikt bij het dragen van het uniform, in de omgeving van een scoutsactiviteit, op het scoutsterrein.

Voor en tijdens de vergaderingen wordt er door niemand alcohol geconsumeerd.

Op weekends en kampen krijgen Givers die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben de mogelijkheid tot het nuttigen van maximaal 2 alcoholische consumpties. Hiervoor dienen ze schriftelijke toestemming te hebben van hun ouders. 

Op weekend of kamp drinkt niemand zich zat. Er moet ook elke avond minstens één Bob (met rijbewijs en drinkt niks van alcohol) en één Bobette (kan nog helder denken) aanwezig zijn.