Groepsleiding

Dit jaar bestaat de groepsleiding uit Liesl, Saar en Dieuwer. Voor zaken waar de leiding niet direct raad mee weet, kunnen ze terecht bij de groepsleiding. Daarnaast gaan zij ook naar districtraden, jeugdraden, beheren ze de financiële kant en organiseren ze groepsraden voor de leiding om de werking vlot te laten verlopen.

Contact: groepsleiding@scoutsengidsenlievegem.be