Scouts en Gidsen Lievegem
Algemene info

Algemene info

Planning

Onze werkingen vinden plaats elke zondag van 14u00 tot 17u00 op de afgesproken locatie.
Zoniet staat dit in de maandbrieven.


Iedere maand wordt een maandbrief verstuurd via mail naar alle leden. Hierin staan belangrijke
details over de planning van die maand. De maandbrieven zijn ook altijd terug te vinden op de
website.